info@zyactech.com

+86-755-21634860

เมนู
banner 10
 • ซอฟต์แวร์ตระเวนทัวร์ยาม Gprs
  ระบบลาดตระเวน V8.0 จัดการยามทัวร์

  ลาดตระเวนระบบ 8.0 เป็นซอฟต์แวร์รุ่นสูงมากของรุ่นเรา FG-1, FG-2, F1, F2, Z 6500F และ Z-6800 มันไม่ใช่เพียงการจัดการง่ายซอฟต์แวร์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลจากตระเวนอ่านคอมพิวเตอร์ แต่ยังสามารถอัปโหลดการตั้งค่าไปตระเวนอ่าน และรับข้อมูลลาดตระเวนในเวลาจริง (สำหรับรุ่น FG-1 และ FG-2)

  รายละเอียด
 • บอกซอฟต์แวร์
  ระบบลาดตระเวนเว็บสำหรับการจัดการทัวร์ออนไลน์ยาม

  เว็บ System(B/S) ลาดตระเวนคือซอฟต์แวร์ขั้นสูง แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลทัวร์ยาม วิเคราะห์และสร้างรายงาน มีประสิทธิภาพตรวจสอบตำรวจกิจกร รมออนไลน์ ใช้สำหรับตอนนี้ ผู้อ่านไดรฟ์ทั้งหมดและยามออนไลน์ทัวร์ระบบ

  รายละเอียด
ลิขสิทธิ์ © 2015-2019 SHENZHEN ZOOY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. สงวนลิขสิทธิ์

บริการออนไลน์

บ้าน

ผลิตภัณฑ์

about

contact