info@zyactech.com

+86-755-21634860

เมนู
banner 10
 • อ่านกันน้ำยามลาดตระเวน
  ระบบทัวร์ Z 6200F สื่อสารไร้สายรักษาความปลอดภัย

  Z-6200F ใช้กับการสื่อสารสถานี ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ศูนย์ควบคุมคอมพิวเตอร์ เพียงดาวน์โหลดข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอุปกรณ์สถานีการสื่อสารข้อมูล สถานีสื่อสารจะเก็บบันทึกชั่วคราว แล้ว คนที่จัดการใช้สถานีการสื่อสารข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลพีซี

  รายละเอียด
 • ไร้สายส่งสถานีดาวน์โหลด
  Z 6200TC ไร้สายข้อมูลเก็บ downloand การสื่อสารสถานี

  ดาวน์โหลดข้อมูล Z 6200TC ของระบบทัวร์ยามชอบดิสก์ USB พิเศษ งาน 3pcs แบตเตอรี่ AA มีเครื่องมือถือเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล บางครั้ง ความปลอดภัยพนักงานทำงานนอกไม่ มีคอมพิวเตอร์ในห้องเก็บรวบรวมข้อมูล แต่ยอดบันทึกครั้งเดียวสูงสุดสูงสุด อ่านควรอบการทำงานอีกครั้ง กับ Z 6200TC ข้อมูล downloder มันสามารถลบบันทึกข้อมูล และจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ความจุของแต่ละ 6200TC Z เป็น 600,000 ชิ้น มันสามารถเก็บระเบียน Z 6200F ประมาณ 80 ชุดรวม

  รายละเอียด
ลิขสิทธิ์ © 2015-2018 SHENZHEN ZOOY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. สงวนลิขสิทธิ์

บริการออนไลน์

Online customer service
Online customer service system