info@zyactech.com

+86-755-21634860

เมนู
banner 10
 • ไร้สายส่งสถานีดาวน์โหลด
  Z 6200TC ไร้สายข้อมูลเก็บ downloand การสื่อสารสถานี

  ดาวน์โหลดข้อมูล Z 6200TC ของระบบทัวร์ยามชอบดิสก์ USB พิเศษ งาน 3pcs แบตเตอรี่ AA มีเครื่องมือถือเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล บางครั้ง ความปลอดภัยพนักงานทำงานนอกไม่ มีคอมพิวเตอร์ในห้องเก็บรวบรวมข้อมูล แต่ยอดบันทึกครั้งเดียวสูงสุดสูงสุด อ่านควรอบการทำงานอีกครั้ง กับ Z 6200TC ข้อมูล downloder มันสามารถลบบันทึกข้อมูล และจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ความจุของแต่ละ 6200TC Z เป็น 600,000 ชิ้น มันสามารถเก็บระเบียน Z 6200F ประมาณ 80 ชุดรวม

  รายละเอียด
 • ตอกสื่อสารสถานีตำรวจ
  สถานีสื่อสาร downloand Z 6200T ไร้สายข้อมูล

  ดาวน์โหลดข้อมูลของยามทัวร์ระบบ สาย USB ที่ช่วยในการดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องอ่านทัวร์ยามกับคอมพิวเตอร์ การสื่อสารไร้สาย ไม่ มีส่วนติดต่อระหว่างไม้กายสิทธิ์ยามและดาวน์โหลดข้อมูล ประโยชน์พิเศษคือ อ่านเพิ่มเติมในยามทัวร์สามารถแชร์หนึ่งดาวน์โหลดข้อมูล ใช้งานง่าย เพียงแค่ใส่อ่านลงไป ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แต่ละสองถึง 100 ระเบียน

  รายละเอียด
ลิขสิทธิ์ © 2015-2018 SHENZHEN ZOOY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. สงวนลิขสิทธิ์

บริการออนไลน์

Online customer service
Online customer service system