info@zyactech.com

+86-755-21634860

เมนู
banner 10
 • ฐาน Z-9100 ดาวน์โหลด
  ฐานข้อมูลทัวร์ยามบลูทู Z-9100

  Z-9100 ไร้สายข้อมูลถ่ายโอนสื่อสารสถานีเช่นสะพานเชื่อมต่อตระเวนติดกับพีซี เพียงทำการลาดตระเวนการส่งข้อมูลไปยัง Z-9100 จาก นั้นเชื่อมต่อ Z-9100 กับพีซีเพื่อเก็บข้อมูล การสื่อสารไร้สายหมายถึง Z-9100 มีอินเทอร์เฟซไม่ติดต่อใด ๆ ระหว่างลาดตระเวนติดและ Z-9100 ข้อมูลสามารถดาวน์โหลด และลบจากตระเวนติดโดยอัตโนมัติ ระยะการส่งการตอบสนองเป็น 2 เมตร

  รายละเอียด
 • ข้อมูล GPRS ดาวน์โหลดฐาน
  สถานีสื่อสาร Z-9200 เก็บข้อมูลออนไลน์

  Z-9200 มาใช้เครือข่าย Wi-fi ข้อมูลมือถือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และวิธีอื่น ๆ การส่งการถ่ายโอนข้อมูลลาดตระเวนของเก็บไว้ในสถานีการสื่อสาร

  รายละเอียด
ลิขสิทธิ์ © 2015-2021 SHENZHEN ZOOY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. สงวนลิขสิทธิ์

บริการออนไลน์

บ้าน

ผลิตภัณฑ์

about

contact