info@zyactech.com

+86-755-21634860

เมนู
banner 10
 • ไร้สายส่งสถานีดาวน์โหลด
  Z 6200TC ไร้สายข้อมูลเก็บ downloand การสื่อสารสถานี

  ดาวน์โหลดข้อมูล Z 6200TC ของระบบทัวร์ยามชอบดิสก์ USB พิเศษ งาน 3pcs แบตเตอรี่ AA มีเครื่องมือถือเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล บางครั้ง ความปลอดภัยพนักงานทำงานนอกไม่ มีคอมพิวเตอร์ในห้องเก็บรวบรวมข้อมูล แต่ยอดบันทึกครั้งเดียวสูงสุดสูงสุด อ่านควรอบการทำงานอีกครั้ง กับ Z 6200TC ข้อมูล downloder มันสามารถลบบันทึกข้อมูล และจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ความจุของแต่ละ 6200TC Z เป็น 600,000 ชิ้น มันสามารถเก็บระเบียน Z 6200F ประมาณ 80 ชุดรวม

  รายละเอียด
 • ตอกสื่อสารสถานีตำรวจ
  สถานีสื่อสาร downloand Z 6200T ไร้สายข้อมูล

  ดาวน์โหลดข้อมูลของยามทัวร์ระบบ สาย USB ที่ช่วยในการดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องอ่านทัวร์ยามกับคอมพิวเตอร์ การสื่อสารไร้สาย ไม่ มีส่วนติดต่อระหว่างไม้กายสิทธิ์ยามและดาวน์โหลดข้อมูล ประโยชน์พิเศษคือ อ่านเพิ่มเติมในยามทัวร์สามารถแชร์หนึ่งดาวน์โหลดข้อมูล ใช้งานง่าย เพียงแค่ใส่อ่านลงไป ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แต่ละสองถึง 100 ระเบียน

  รายละเอียด
 • ฐาน Z-9100 ดาวน์โหลด
  ฐานข้อมูลทัวร์ยามบลูทู Z-9100

  Z-9100 ไร้สายข้อมูลถ่ายโอนสื่อสารสถานีเช่นสะพานเชื่อมต่อตระเวนติดกับพีซี เพียงทำการลาดตระเวนการส่งข้อมูลไปยัง Z-9100 จาก นั้นเชื่อมต่อ Z-9100 กับพีซีเพื่อเก็บข้อมูล การสื่อสารไร้สายหมายถึง Z-9100 มีอินเทอร์เฟซไม่ติดต่อใด ๆ ระหว่างลาดตระเวนติดและ Z-9100 ข้อมูลสามารถดาวน์โหลด และลบจากตระเวนติดโดยอัตโนมัติ ระยะการส่งการตอบสนองเป็น 2 เมตร

  รายละเอียด
 • ข้อมูล GPRS ดาวน์โหลดฐาน
  สถานีสื่อสาร Z-9200 เก็บข้อมูลออนไลน์

  Z-9200 มาใช้เครือข่าย Wi-fi ข้อมูลมือถือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และวิธีอื่น ๆ การส่งการถ่ายโอนข้อมูลลาดตระเวนของเก็บไว้ในสถานีการสื่อสาร

  รายละเอียด
ลิขสิทธิ์ © 2015-2021 SHENZHEN ZOOY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. สงวนลิขสิทธิ์

บริการออนไลน์

บ้าน

ผลิตภัณฑ์

about

contact